ELEKTROMONTÁŽE

Provádíme elektroinstalace NN. Nabízíme rekonstrukce, opravy a instalace NN v bytových a rodinných domech. Zajišťujeme kompletní dodávku tzv. „na klíč“, tzn. návrh řešení, zpracování projektové dokumentace, instalaci a montáž, opravy a revize elektrického zařízení, v souladu s platnými ČSN a EN.

Nabízíme Vám :

  • opravy a rekonstrukce stávajících NN rozvodů
  • nové instalace NN rozvodů
  • zpracování žádosti pro zřízení nového odběrného místa, popř. pro navýšení příkonu ze stávajícího odběrného místa, z distribuční sítě NN společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
  • revize námi realizovaných elektrických zařízení NN
  • a další aplikace (např. instalace el. zařízení pro ohřev TUV a vytápění, návrhy blokace spotřebičů pro tarifní sazby dle podmínek společnosti ČEZ, apod.)
anteny-ul.cz © 2013 Frontier Theme