POZEMNÍ TV (DVB-T)

INSTALACE TELEVIZNÍ ANTÉNY

Obecně podmínkou pro úspěšný příjem je v první řadě vhodně zvolená anténa, nebo anténní sestava! Co nezískáte z antény, nedožene ani sebelepší předzesilovač…! Zisk z vhodně zvolené antény v kombinaci s dostatečnou úrovní signálu Vás může ušetřit nutnosti použít anténní předzesilovač. Přes zásadní terénní překážky a třeba hustou zástavbu se TV signál nedostane. Pouze někde je možné i v takových nepříznivých podmínkách úspěšně zpracovat slabé odrazy. V každém případě měřit, měřit a měřit a hledat přítomnost,  úroveň a kvalitu signálu… Často stačí anténu posunout jen o kousek a výsledek může být hodně výrazně rozdílný! Říká se, že cesty signálu jsou někdy jako cesty Páně – jsou nevyzpytatelné, ale na to se raději moc nespoléhejte… Úplně nesmyslné je dělit antény na analogové a antény pro příjem DVB-T. Jsou totožné, pracují totiž na stejném fyzikálním principu a je jim úplně jedno, jestli u Prahy, Ostravy, Ústí nebo Brna, jestli přijímají analogový, nebo digitální signál! Kdo tvrdí něco jiného, možná jen z nevědomosti, a nebo z reklamních (tím pádem zištných) důvodů klame veřejnost…!!

Konkrétní situace: – dálkový příjem multiplexu A, B a C z jednoho směru – zde je nutné použít výkonnou širokopásmovou anténu pro IV. a V. televizní pásmo (UHF). Jsou tu zjednodušeně řečeno dvě základní technické situace a z toho vyplývající možnosti…:

Možnost A: ve směru příjmu nejsou terénní překážky vytvářející různé odrazy signálu a místo příjmu se nenachází v domovní zástavbě – máte od antény k vysílači volný prostor. Je zde předpoklad homogenního elektromagnetického pole. Tzn. ideální stav.

Možnost B: – ve směru příjmu se sice nenachází zásadní terénní překážka, která by bránila příjmu signálu, ale různorodé terénní útvary, nebo domovní zástavba jsou předpokladem nehomogenity elektromagnetického pole. Tzn. běžný stav.

Například tkzv. polská síta:  a jim podobné antény bývají nekvalitně zpracované, ale jsou v zásadě použitelné, i když problematicky. Často se v nich ,,přebudí“ nekvalitní předzesilovač a nefungují… a bez kvalitního měření signálu se neobejdete.

Předzesilovače: pokud nemáte anténní koaxiální svod mezi anténou a TV delší než cca. 20m, bude stačit obecně jednotranzistorový (s ohledem na přebuzení) předzesilovač. Při použití dalších prvků anténních rozvodů bývá nutné (kvůli překonání jejich útlumu) vložit ve vzdálenosti 10 až 15 m od antény další zesilovač s parametry odpovídajícími konkrétní místní situace… S anténami bývají dodávány (většinou dvoutranzistorové) předzesilovače vyrobené na destičce z plošného spoje a bez stínění. Jsou náchylné k ,,přebuzení“ nejen vlivem silného signálu přicházejícího ze směru příjmu, ale i z místního rušivého signálu. Tady často pomůže snížení napájecího napětí předzesilovače, ale nejvhodnější je použít předzesilovač zabudovaný do plechové krabičky a nejlépe, aby jeho součástí byl i malý (s ohledem na rozměry anténní krabice) symetrizační člen. U dvoutranzistorových předzesilovačů takovéto ,,stínění“ je téměř nutné. Pořízení předzesilovače s extrémně velkým výkonem, např. 35 dB, je nejlepší cestou ke znefunkčnění anténní sestavy a znemožnění příjmu…!                               

Napájení předzesilovače: s ohledem na odstranění možného přebuzení předzesilovače je vhodné koupit kvalitní napájecí zdroj (adaptér), stabilizovaný… a schopný odolat místním podmínkám (běžné je umístění nekvalitního napájecího zdroje v půdním prostoru, kde teplota okolí v létě dosahuje až 60°C.

-Varování: Slušný a odborně zdatný obchodník bude předchozím řádkům jistě rozumět – v zájmu zákazníka… Ti další je označí třeba za hloupost a doporučí a prodají Vám nějaký ,,zázrak“ ze svého skladu… Hlavně když se něco prodá a zkuste potom něco reklamovat…!

-Při testování a dolaďování celého systému je třeba si uvědomit, že nejenom změnou horizontální polohy antény nastavíte nejlepší obraz, ale při dálkovém příjmu Vám může pomoci i malá změna polohy antény i ve směru vertikálním… Často stačí celou anténu posunout jen o kousek stranou a výsledný efekt může být velice rozdílný. Jedná se zkrátka o duchařinu v elektromagnetickém, mnohdy nevyzpytatelném poli …a je vhodné provést odborné měření, před realizací jakéhokoli příjmu.

-Pokud si nebudete s něčím vědět rady, obraťte se raději na nás, na odborníky, kteří tyto věci nejen prodávají (se vší úctou k prodejcům), ale i montují. Jsme vybaveni na měření signálu a hlavně máme praktické zkušenosti a znalost místních příjmových podmínek…!                                                                                              

K tkzv. DVB-T anténám: Antény prodávané s přívlastkem DVB-T jsou obvykle více či méně esteticky provedené ,,pokojovky“ nebo ,,balkónovky“, vhodné pro příjem v místě se silnějším signálem. Tam svůj účel obvykle v pohodě splní. Tím myslíme v místech s lokalizací vysílačů DVB-T (převážná část území velkých měst a jejich blízkého okolí). V žádném případě se nehodí pro dálkový příjem. Mají totiž malý ,,vlastní zisk“, to je schopnost dodat set-top-boxu dostatečnou úroveň potřebného signálu. Celkový údaj o zisku, který je na nich uvedený, se skládá ze součtu dvou hodnot. Z malého ,,vlastního zisku“ antény a velkého zisku anténního zesilovače. V praxi to dopadá tak, že i třeba kvalitní výkonný zesilovač (v nich) zesílí jen to téměř nic, co dodá nevýkonná hezká anténka, přidá vlastní šum a výsledek na obrazovce je mizerný nebo nijaký… Podobné antény jsou dobrým a elegantním řešením příjmu DVB-T pouze v místech s odpovídajícím signálem…!!!

-Ještě pozor na jednu věc. Nejen nevhodný předzesilovač ve výkonných anténách, ale i příliš výkonný zesilovač, nevhodně určený k zesílení toho minima signálu dodaného nevýkonnou (třeba pokojovou) anténkou může být příčinou výsledného nulového příjmu. I u pokojových antén může vlivem silného místního signálu z jednoho vysílače (požadovaného nebo rušivého) dojít k nestabilitě (přebuzení) zesilovače a tím k rušení a nestabilitě příjmu všech ostatních kanálů.

Ještě něco k teorii – např. kanálové (Yagi) antény: obecně jsou vhodné pro příjem DVB-T toho kanálu na jaký jsou v konkrétním případě vyrobené a několika málo nižších a vyšších kanálů. Vyplývá to z jejich ,,průběhu zisku“. Ve spojení s kanálovým zesilovačem jsou ideálně použitelné k příjmu jednoho kanálu, s použitím dvoukanálového laděného předzesilovače i k příjmu dalšího, málo nižšího kanálu… Ale tím se dostáváme do oblasti, kterou většinou nebude běžný zájemce o příjem digitálního schopen řešit vlastními silami. Kanálové (Yagi) antény s různými zisky a směrovostí mají (s vhodnými předzesilovači, zesilovači, rozbočovači…) svůj specifický význam jak při dálkovém, tak i místním příjmu (z různých směrů), ale to nelze bez měřícího přístroje opravdu posoudit!

-Pokud si nebudete s něčím vědět rady, obraťte se raději na nás, na ty kteří tyto věci nejen prodávají (se vší úctou k prodejcům), ale i montují. Jsme vybaveni na měření signálu a hlavně máme praktické zkušenosti a znalost místních příjmových podmínek…! 

 

 

anteny-ul.cz © 2013 Frontier Theme