SATELITNÍ TV (DVB-S)

Instalace satelitní antény

Instalace zařízení pro příjem satelitní televize je odborná věc, a jako taková je určena odborníkům. Pro instalaci je potřeba jak kvalitní nářadí, tak i měřící přístroj. Vím, že již nyní tu bude nejeden názor, že nastaví parabolu i bez drahého měřáku. Ano, ale jak kvalitně je pak do určité míry věc zručnosti, štěstí a náhody. Pokud by tomu bylo jinak, nebyly by plné diskuze nejde mě Nova, vypadává když prší, kostečkuje mě STV a Markíza, když se zatáhne, nejde nic…. To jen tak na vysvětlenou.

Krok první – výběr vnější jednotky, tedy paraboly, konvertoru a kotevního materiálu. Parabolu a LNB vybíráte podle mnoha faktorů

– první je co chci přijímat. Ne vždy se musí jednat jen o Skylink. Může být požadavek na příjem různých programů z různých družic. Často řešíme např. české programy a francouzské programy, ještě častější je kombinace české+ruské/ukrajinské apod… Podle toho musíme vybrat vhodnou anténu vhodných rozměrů. Nápovědou mohou být např. přehledy na internetu, současně naleznete i co se na které družici vysílá. Např. pro příjem českých programů z družice Astra3 nebo UPC z družice Thor je vhodná kvalitní 80 cm parabola. Pro některé TP může přijít vhod i 90-100 cm. U Skylinku zase může být požadavek na placený český Eurosport ze sousední družice a pak je lepší použít 80 cm kvůli multifokusu. Pro české programy obecně na našem území platí, že 80 cm je optimální volba, zvětšení průměru paraboly má význam podle mě až někde kolem 120 cm.

– Druhý faktor jsou tedy družice chceme přijímat Podle počtu družic, která chceme přijímat vybereme i počet konvertorů nebo monoblok. Monoblok má výhodu v jednodušší instalaci, nevýhodou je přeci jenom kompromisní nastavení a často zejména při větším průměru paraboly její nevyužití. Monoblok je optimální jen pro určitou parabolu s určitými fyzickými rozměry a výrobci by mohli udávat doporučené rozměry a značky parabol. Bohužel se tomu tak neděje.
Tedy jaký LNB:

  • jedna družice, jeden účastník – LNB singl
  • jedna družice, dva účastnící – LNB TWIN
  • dvě družice, jeden účastník – 2x LNB singl, držák a diseqc přepínač NEBO monoblok singl
  • dvě družice, dva účastnící – 2xLNB TWIN, držák, 2x diseqc NEBO monoblok TWIN
  • jedna družice 3-4 účastnící, jedna družice – LNB QUAD
  • dvě družice, 3-4 účastnící – 3-4xLNB TWIN, držák, 3-4x diseqc NEBO monoblok QUAD
  • více účastníků – LNB OCTO, nebo již lépe multiswitch+QUATRO

Ovšem pozor – monoblok lze použít jen pro určitý úhlový rozestup družic. Bývá to označeno i v popisu monobloku – nejčastěji 4,3 nebo 6 stupňů. Určitě s monoblokem nejde realizovat příjem např. Skylinku z pozice 23,5 východně a satelitu z pozice 1 západně !
Samozřejmě, že neuděláte chybu, když se poradíte s odborníkem

Krok druhý – výběr místa pro instalaci. Pro instalaci je nutné vybrat místo, ze kterého je přímý výhled na určenou družici. Pamatujte, že každá překážka vadí a zcela nebo značně zhoršuje či úplně znemožňuje příjem. Vadí roh baráku, vadí strom, prostě cokoliv, co je v cestě. Družice sice vysílá „z vrchu“ ale není to jedno kam umístíte anténu. Anténa musí mířit na jih, resp. dle družice na jihovýchod (Skylink Astra1/Astra3) nebo jihozápad (UPC FreeSat/Thor/Intelsat). Ale v žádném případě ne na sever. Zákazník, který má všechno namontované, jenom to potřebuje doladit a  parabolu má na severní straně paneláku. Na dotaz, proč proboha tam, když dalších 10 bylo na opačné straně odpoví – signál jde přece z vrchu a já mám TV zde. Takže ještě jednou – volný výhled na jižní stranu bez jakýchkoliv překážek. Pro určení směru pomůže třebas kompas, ale nejjednodušší je kouknout na paraboly v okolí. Je jich již docela dost.

Podrobnější návod dát nelze, každá lokalita a každý přijímač má jinou skladbu menu a jinou filozofii ovládání a umístění paraboly. Instalace sat. přijímacího řetězce je práce pro odborníka (bohužel jich není mnoho – samý shop, ale žádný montér) a odborník to zvládne do hodiny, je-li příprava kvalitní.

Zvažte, jestli není lepší dělat to, čemu rozumíte vy a na odbornou práci si najmout odborníka.

anteny-ul.cz © 2013 Frontier Theme